Taal Apart in coronatijd

Sinds we in maart thuis moesten werken vanwege de uitbraak van corona is er wel wat gebeurd. Bij de groep van DOW is er geen enkele les uitgevallen. Daar zijn de lessen meteen digitaal gegaan. Bij de inburgeringslessen was dat wel anders. Omdat de inburgeringslessen vanuit de overheid wordt gefinancierd moeten die aan allerlei regels voldoen. Een van de laatste regels was dat er niet volledig online les gegeven mocht worden om misbruik van de leningen te voorkomen. Het duurde dus een aantal weken voordat de regelgeving veranderd was waardoor de lessen een poos stil lagen. Toen alles weer goed […]

Read Full Article

Online lesgeven

We leven op dit moment in een rare tijd. Vanwege het Corona–virus zijn ook in NT2-land de scholen gesloten. Gelukkig is de techniek ook hier in huis zo ver dat ik online les kan geven.                                              Elke maandagavond met de groep van DOW via Zoom en met Jesica op donderdag middag via Teams. Vandaag met de collega’s van Mondo taalbureau een Skype oefensessie gehad en met de alfabetiseringscursisten van het Taal Centrum heb ik dagelijks contact via Whats-app nadat ik ze vorige week allemaal voor twee weken huiswerk heb gebracht. […]

Read Full Article

Taal op de werkvloer

Vorige maand ben ik begonnen met een cursus Taal op de Werkvloer. Er kwam via vluchtelingenwerk en GR de Bevelanden een vraag om één van hun cliënten Nederlandse les te geven.  Het is een jongeman uit Eritrea en hij zit in het re-integratietraject van de BTO te Goes en het is de bedoeling dat hij als timmerman ergens aan de slag gaat. Nu blijkt dit een oud cursist van mij te zijn uit een analfabeten groep dus ik ken hem goed. Ik heb hem zelf al eens aan een stage-plaats geholpen bij VKP Bouw in Kapelle. Daar heeft hij 9 […]

Read Full Article