Taal Apart kan een aantal diensten aanbieden op het gebied van NT2 en inburgering. Hieronder ziet u een overzicht. Klik op de titeltekst om meer over het onderwerp te lezen.

Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Een van de verplichte delen voor het inburgeringsexamen is het onderdeel ONA, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. Voor dit onderdeel dien je een portfolio in te vullen op jouw persoonlijke pagina bij inburgeren.nl. Ook als je staatsexamen NT2 1 of 2 gaat doen als niveau moet je een ONA-portfolio inleveren. Dit portfolio dient aan strikte voorschriften te voldoen en ik kan je in een aantal lessen helpen dit portfolio in te vullen en alle verplichte bijlagen te verzamelen. Het ligt aan jouw startniveau en computervaardigheden of we 3 lessen of meer nodig hebben. Die hoeveelheid bepalen we in ons kennismakingsgesprek.

Inburgering

Op dit moment kan ik u helpen met de lessen voor de inburgering. Omdat ik nog geen “BLIK op WERK” keurmerk heb tellen de uren die u bij mij onderwijs volgt echter nog niet mee voor het verplichte aantal uren dat u volgens de regels van DUO moet volgen. Hebt u het aantal uren al behaald maar wilt u nog extra ondersteuning dan kunt u zeker bij mij terecht. Door middel van een intaketoets bepalen we het startniveau waarna we kunnen zien aan welke onderdelen van de inburgering we moeten werken. We bepalen een einddoel en stellen een streefdatum vast […]

NT2 Onderwijs

Zodra u de Nederlandse letters en klanken beheerst kunnen we aan de slag om u naar niveau A2 te brengen. Dit niveau is nodig om u goed te kunnen redden in de Nederlandse samenleving. We werken aan lezen, spreken, schrijven en luisteren en gesprekken voeren. Dit doen we door het werken met de methodes, door gesprekken te voeren en er zullen huiswerkopdrachten uitgevoerd moeten worden. Heeft u al niveau A2 en wilt u het Nederlands nog beter leren omdat u bijvoorbeeld een opleiding wilt gaan volgen dan kan dat natuurlijk ook. Na een intakegesprek ga ik op zoek naar de […]

Alfabetisering

Het alfabetiseren van anderstaligen is mijn specialiteit. Ik leer u lezen en schrijven in het Nederlands. Het tempo waarin dit gaat is natuurlijk afhankelijk van het feit of u al onderwijs hebt gehad in uw eigen land. Als u in uw eigen schrift kunt lezen en schrijven zal het leren van ons Latijnse schrift (de letters die wij in Nederland gebruiken) sneller gaan dan als u nog helemaal niet kunt lezen en schrijven. In beide gevallen kan ik helpen. We gaan aan de slag met het aanleren van de letters, we werken aan het lezen, de uitspraak en de spelling […]

Nederlands op het werk

Hebt u een bedrijf met 5, 20 of 300 werknemers? Ook bij u kan het voorkomen dat één van de medewerkers een fout maakt op de werkvloer omdat de beheersing van het Nederlands niet voldoende is. Dit kan voorkomen bij medewerkers die de Nederlandse taal nog niet goed genoeg beheersen. Arbeidsmigranten, expats en statushouders maar ook laaggeletterde Nederlanders. Meld u aan voor een gratis gesprek waarin we samen kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Waar, op welk niveau en bij wie moet de werktaal verbeterd worden. Samen komen we tot de inhoud en het aantal lessen van de cursus.