Het alfabetiseren van anderstaligen is mijn specialiteit.

Ik leer u lezen en schrijven in het Nederlands. Het tempo waarin dit gaat is natuurlijk afhankelijk van het feit of u al onderwijs hebt gehad in uw eigen land. Als u in uw eigen schrift kunt lezen en schrijven zal het leren van ons Latijnse schrift (de letters die wij in Nederland gebruiken) sneller gaan dan als u nog helemaal niet kunt lezen en schrijven. In beide gevallen kan ik helpen.

We gaan aan de slag met het aanleren van de letters, we werken aan het lezen, de uitspraak en de spelling maar ook aan de schrijfwijze van deze letters zullen we tijd besteden. Het is immers erg belangrijk dat uw handschrift leesbaar is en als u later op een hoger niveau onderwijs wilt gaan volgen moet u ook vloeiend en snel kunnen schrijven.

We bepalen een einddoel en stellen een streefdatum vast waarop dit niveau behaald moet zijn. Samen bepalen we het aantal lessen per week en de tijdsduur van deze lessen. Bijvoorbeeld 2 maal per week 1,5 uur of 3 maal per week 1 uur. Houd er rekening mee dat u naast deze lessen ook nog tijd dient te besteden aan huiswerk.