Op dit moment kan ik u helpen met de lessen voor de inburgering. Omdat ik nog geen “BLIK op WERK” keurmerk heb tellen de uren die u bij mij onderwijs volgt echter nog niet mee voor het verplichte aantal uren dat u volgens de regels van DUO moet volgen.

Hebt u het aantal uren al behaald maar wilt u nog extra ondersteuning dan kunt u zeker bij mij terecht.

Door middel van een intaketoets bepalen we het startniveau waarna we kunnen zien aan welke onderdelen van de inburgering we moeten werken.

We bepalen een einddoel en stellen een streefdatum vast waarop dit niveau behaald moet zijn. Samen bepalen we het aantal lessen per week en de tijdsduur van deze lessen. Bijvoorbeeld 2 maal per week 1,5 uur of 3 maal per week 1 uur. Houd er rekening mee dat u naast deze lessen ook nog tijd dient te besteden aan huiswerk.