Het juist toepassen van de Nederlandse taal op uw werk is belangrijk voor uw loopbaan. Ik kan u helpen om uw niveau te verbeteren.

Door middel van een intaketoets bepalen we uw startniveau en de onderdelen waaraan gewerkt moet worden om een hoger niveau te behalen. Dan zoek ik de meest geschikte methode daarbij en gaan we aan de slag.

We bepalen een einddoel en stellen een streefdatum vast waarop dit niveau behaald moet zijn. Samen bepalen we het aantal lessen per week en de tijdsduur van deze lessen. Bijvoorbeeld 2 maal per week 1,5 uur of 3 maal per week 1 uur. Houd er rekening mee dat u naast deze lessen ook nog tijd dient te besteden aan huiswerk.