Zodra u de Nederlandse letters en klanken beheerst kunnen we aan de slag om u naar niveau A2 te brengen. Dit niveau is nodig om u goed te kunnen redden in de Nederlandse samenleving.

We werken aan lezen, spreken, schrijven en luisteren en gesprekken voeren. Dit doen we door het werken met de methodes, door gesprekken te voeren en er zullen huiswerkopdrachten uitgevoerd moeten worden.

Heeft u al niveau A2 en wilt u het Nederlands nog beter leren omdat u bijvoorbeeld een opleiding wilt gaan volgen dan kan dat natuurlijk ook. Na een intakegesprek ga ik op zoek naar de meeste geschikte methode en bepalen we een traject.

We bepalen een einddoel en stellen een streefdatum vast waarop dit niveau behaald moet zijn. Samen bepalen we het aantal lessen per week en de tijdsduur van deze lessen. Bijvoorbeeld 2 maal per week 1,5 uur of 3 maal per week 1 uur. Houd er rekening mee dat u naast deze lessen ook nog tijd dient te besteden aan huiswerk.