Met ingang van 27 februari 2018 heb ik er een nieuwe opdrachtgever erbij. Bij het Taalcentrum Goes, gevestigd in het stationsgebouw van Goes, geef ik les aan een alfabetiseringsgroep. Op dit moment zijn het elf anders-alfabeten uit Syrië en Eritrea, van 19 tot 55 jaar.

3 maal per week gaan we aan de slag met de methode 7/43. Weer helemaal terug naar de basis van het leren lezen, schrijven en uitspreken van onze Latijnse letters. Die oe, ou, eu enzovoort, wat zijn die moeilijk uit te spreken! En hoe moeilijk is het om het verschil tussen een <a> en een <aa> te horen of de <i> en de <e> klank. Pfffffff.