Rollende ONA balletjes

Een cursist van Taalcentrum introduceerde mij voor de zomervakantie aan één van haar vriendinnen. Deze vrouw heeft zelfstandig aan haar inburgeringstraject gewerkt en examens gedaan maar had voor ONA hulp nodig. Kon ik haar helpen? Een ONA portfolio in 5 uur les. Na de zomer belde ze mij op en hebben we een afspraak gemaakt om aan de slag te gaan. In 5 lessen van een uur en natuurlijk nog veel uren zelfstandig werken hebben we het portfolio ingevuld. De tweede les vroeg ze of ik haar buurvrouw ook wilde helpen met ONA en ook dat heb ik gedaan. Deze […]

Van 16 tot 60 jaar, van A1 tot B1

In 2021 zijn twee van de taalbureaus waar ik opdrachten voor uitvoerde gestopt. Gelukkig hoef ik niet thuis op de bank te blijven zitten. Via deze website ben ik door andere taalbureaus benaderd voor opdrachten en ook via collega’s heb ik een opdracht gekregen. Voor Savoir Dire uit Chaam geef ik nu in Terneuzen les aan een Eritrese meneer die werkzaam is bij de Arentis groep. Taal op de werkvloer verbeteren is het doel van deze lessen. Voor de TAALbrigade uit Den Haag ben ik deze week begonnen met de lessen voor een Indonesische meneer in Vlissingen die werkzaam is […]

Taal op de werkvloer

Omdat ik verwacht dat er straks nog weinig werk vanuit taalbureaus aangeboden zal worden aan inburgeraars met DUO lening ben ik me gaan oriënteren op andere vlakken van het NT2 onderwijs. Zo kwam ik op LinkedIn een aankondiging tegen voor een training Taal op de Werkvloer. De training bestond uit 3 online bijeenkomsten en 1 fysieke bijeenkomst in Amersfoort. Tijdens de opleiding hebben we geleerd hoe zo’n training eruit kan zien, hoe je deze op maat kunt maken en hoe je de werkgever het beste kunt overtuigen van het nut van deze training aan zijn/haar werknemers. Als werknemers beter Nederlands […]