A2 in tien weken? Het kan!

Net voor de zomer ben ik begonnen met NT2 lessen met Raquel. Zij is een medewerkster bij Supermaritime, een overslagbedrijf in de haven van Nieuwdorp en ze komt uit Spanje. Door haar werkgever is ze naar mij gestuurd om Nederlands op niveau A2 te halen zodat zij op de werkvloer beter mee kan komen. Ze is heel enthousiast begonnen met 2 lessen per week van 2 uur. We hebben gewerkt met de methode “de Opmaat”, een methode die geschikt is voor hoger opgeleiden. En dat is ze dan ook. We zijn nu 4 maanden verder. We hadden vanwege mijn en […]

Mooie eerste indrukken

Begin juni werd ik via mijn linkedIn pagina benaderd door een voor mij nog onbekende taalaanbieder, the Square Mile, met de vraag of ik tijd had voor een opdracht in Kapelle. Ik ben met hen in gesprek gegaan met als resultaat dat ik begin oktober 2023 begonnen ben met lessen bij VDL HAPRO. Ik heb daar nu twee groepjes. Één van 4 cursisten die al op het A2 niveau zitten. Met hen ga ik aan de slag met het opfrissen en verbeteren van de grammatica. Dit doen we met behulp van taal die zij op de werkvloer gebruiken zodat ze […]

Examentijd

Dit jaar was het in mei niet alleen in het middelbaar onderwijs examentijd maar ook bij mijn groepen waren er examens. Begin mei hebben de twee groepen met Oekraïense cursisten die ik in opdracht van de gemeente Borsele les geef, het examen A2 gedaan. In september 2022 zijn deze cursisten met de lessen begonnen. Twee keer per week kwamen ze naar de les en in januari zaten ze al op het A1 niveau. In beide groepen zaten nog zes cursisten en hoewel ze erg zenuwachtig waren zijn ze alle twaalf  geslaagd. We hebben de cursus afgesloten met een gezellige avond […]

Eerste examen voor Oekraïense cursisten

Het eerste deel van de cursus zit er op. 30 lessen hebben de Oekraïense cursisten nu gehad en we hebben dat afgesloten met het A1 examen. Ze zijn helaas niet allemaal geslaagd maar ze hebben wel allemaal hard gewerkt en kunnen zich in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de supermarkt of op de school van de kinderen al verstaanbaar maken. De één durft dat beter dan de ander natuurlijk. Een aantal van hen werkt al en komt hierdoor ook meer met de Nederlandse taal in aanraking, dat kon ik al aan het begin van de cursus merken. Gelukkig mogen we […]

Gemeente Borsele

Voor de zomervakantie werd ik , na bemiddeling van dorpsgenoot Merijn Nuijten, benaderd door de gemeente Borsele met de vraag of ik les wil geven aan de Oekraïnse gasten die in de gemeente  zijn komen wonen. Deze mensen krijgen van de gemeente de kans om Nederlands te leren. Na wat heen en weer gebel en gemail zijn we tot een afspraak gekomen en afgelopen week heb ik de eerste deelnemers mogen ontmoeten en heb ik bij hen een intaketoets afgenomen. Daar werd ik in bijgestaand door Yuliia, een van de toekomstige cursisten. Zij is door de gemeente in dienst genomen […]

Sanaa is geslaagd!!

In de zomer van 2020 werd ik door Ferdinand Tirie van GR de Bevelanden gebeld of ik tijd had om een jonge Syrische vrouw die na de vakantie aan de koksopleiding van Scalda zou gaan beginnen, les te geven. Nadat we alle officiële document hiervoor hadden afgehandeld begon ik nog in de zomervakantie met de lessen. In de eerste weken was dat 3 keer per week maar toen de opleiding begonnen was werd dat één keer per week. Sanaa had haar inburgeringsdiploma al gehaald maar had voor deze opleiding op niveau 2 nog extra begeleiding nodig. In de eerste weken […]

Helder

Helder is in dit geval geen bijvoegelijk naamwoord maar een naam. Helder is een man uit Portugal die al 6 jaar in Nederland woont en werkt, samen met zijn vriendin en sinds kort met hun baby. Hij is in juni 2022 voor het bedrijf Supermaritime in de havens bij Nieuwdorp gaan werken als heftruckchauffeur en mag bij mij Nederlands komen leren. Helder is een van de vele arbeidsimigranten die al jaren in Nederland woont, maar helaas nog nooit de kans heeft gekregen om Nederlands te leren zodat hij ook in het dagelijkse leven, buiten het werk, kan communiceren met de […]

Rollende ONA balletjes

Een cursist van Taalcentrum introduceerde mij voor de zomervakantie aan één van haar vriendinnen. Deze vrouw heeft zelfstandig aan haar inburgeringstraject gewerkt en examens gedaan maar had voor ONA hulp nodig. Kon ik haar helpen? Een ONA portfolio in 5 uur les. Na de zomer belde ze mij op en hebben we een afspraak gemaakt om aan de slag te gaan. In 5 lessen van een uur en natuurlijk nog veel uren zelfstandig werken hebben we het portfolio ingevuld. De tweede les vroeg ze of ik haar buurvrouw ook wilde helpen met ONA en ook dat heb ik gedaan. Deze […]

Van 16 tot 60 jaar, van A1 tot B1

In 2021 zijn twee van de taalbureaus waar ik opdrachten voor uitvoerde gestopt. Gelukkig hoef ik niet thuis op de bank te blijven zitten. Via deze website ben ik door andere taalbureaus benaderd voor opdrachten en ook via collega’s heb ik een opdracht gekregen. Voor Savoir Dire uit Chaam geef ik nu in Terneuzen les aan een Eritrese meneer die werkzaam is bij de Arentis groep. Taal op de werkvloer verbeteren is het doel van deze lessen. Voor de TAALbrigade uit Den Haag ben ik deze week begonnen met de lessen voor een Indonesische meneer in Vlissingen die werkzaam is […]

Taal op de werkvloer

Omdat ik verwacht dat er straks nog weinig werk vanuit taalbureaus aangeboden zal worden aan inburgeraars met DUO lening ben ik me gaan oriënteren op andere vlakken van het NT2 onderwijs. Zo kwam ik op LinkedIn een aankondiging tegen voor een training Taal op de Werkvloer. De training bestond uit 3 online bijeenkomsten en 1 fysieke bijeenkomst in Amersfoort. Tijdens de opleiding hebben we geleerd hoe zo’n training eruit kan zien, hoe je deze op maat kunt maken en hoe je de werkgever het beste kunt overtuigen van het nut van deze training aan zijn/haar werknemers. Als werknemers beter Nederlands […]