Examentijd

Dit jaar was het in mei niet alleen in het middelbaar onderwijs examentijd maar ook bij mijn groepen waren er examens. Begin mei hebben de twee groepen met Oekraïens cursisten die ik in opdracht van de gemeente Borsele les geef, het examen A2 gedaan. In september 2022 zijn deze cursisten met de lessen begonnen. Twee keer per week kwamen ze naar de les en in januari zaten ze al op het A1 niveau. In beide groepen zaten nog zes cursisten en hoewel ze erg zenuwachtig waren zijn ze alle twaalf  geslaagd. We hebben de cursus afgesloten met een gezellige avond […]

Eerste examen voor Oekraïense cursisten

Het eerste deel van de cursus zit er op. 30 lessen hebben de Oekraïense cursisten nu gehad en we hebben dat afgesloten met het A1 examen. Ze zijn helaas niet allemaal geslaagd maar ze hebben wel allemaal hard gewerkt en kunnen zich in het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de supermarkt of op de school van de kinderen al verstaanbaar maken. De één durft dat beter dan de ander natuurlijk. Een aantal van hen werkt al en komt hierdoor ook meer met de Nederlandse taal in aanraking, dat kon ik al aan het begin van de cursus merken. Gelukkig mogen we […]

Gemeente Borsele

Voor de zomervakantie werd ik , na bemiddeling van dorpsgenoot Merijn Nuijten, benaderd door de gemeente Borsele met de vraag of ik les wil geven aan de Oekraïnse gasten die in de gemeente  zijn komen wonen. Deze mensen krijgen van de gemeente de kans om Nederlands te leren. Na wat heen en weer gebel en gemail zijn we tot een afspraak gekomen en afgelopen week heb ik de eerste deelnemers mogen ontmoeten en heb ik bij hen een intaketoets afgenomen. Daar werd ik in bijgestaand door Yuliia, een van de toekomstige cursisten. Zij is door de gemeente in dienst genomen […]

Sanaa is geslaagd!!

In de zomer van 2020 werd ik door Ferdinand Tirie van GR de Bevelanden gebeld of ik tijd had om een jonge Syrische vrouw die na de vakantie aan de koksopleiding van Scalda zou gaan beginnen, les te geven. Nadat we alle officiële document hiervoor hadden afgehandeld begon ik nog in de zomervakantie met de lessen. In de eerste weken was dat 3 keer per week maar toen de opleiding begonnen was werd dat één keer per week. Sanaa had haar inburgeringsdiploma al gehaald maar had voor deze opleiding op niveau 2 nog extra begeleiding nodig. In de eerste weken […]

Helder

Helder is in dit geval geen bijvoegelijk naamwoord maar een naam. Helder is een man uit Portugal die al 6 jaar in Nederland woont en werkt, samen met zijn vriendin en sinds kort met hun baby. Hij is in juni 2022 voor het bedrijf Supermaritime in de havens bij Nieuwdorp gaan werken als heftruckchauffeur en mag bij mij Nederlands komen leren. Helder is een van de vele arbeidsimigranten die al jaren in Nederland woont, maar helaas nog nooit de kans heeft gekregen om Nederlands te leren zodat hij ook in het dagelijkse leven, buiten het werk, kan communiceren met de […]

Rollende ONA balletjes

Een cursist van Taalcentrum introduceerde mij voor de zomervakantie aan één van haar vriendinnen. Deze vrouw heeft zelfstandig aan haar inburgeringstraject gewerkt en examens gedaan maar had voor ONA hulp nodig. Kon ik haar helpen? Een ONA portfolio in 5 uur les. Na de zomer belde ze mij op en hebben we een afspraak gemaakt om aan de slag te gaan. In 5 lessen van een uur en natuurlijk nog veel uren zelfstandig werken hebben we het portfolio ingevuld. De tweede les vroeg ze of ik haar buurvrouw ook wilde helpen met ONA en ook dat heb ik gedaan. Deze […]

Van 16 tot 60 jaar, van A1 tot B1

In 2021 zijn twee van de taalbureaus waar ik opdrachten voor uitvoerde gestopt. Gelukkig hoef ik niet thuis op de bank te blijven zitten. Via deze website ben ik door andere taalbureaus benaderd voor opdrachten en ook via collega’s heb ik een opdracht gekregen. Voor Savoir Dire uit Chaam geef ik nu in Terneuzen les aan een Eritrese meneer die werkzaam is bij de Arentis groep. Taal op de werkvloer verbeteren is het doel van deze lessen. Voor de TAALbrigade uit Den Haag ben ik deze week begonnen met de lessen voor een Indonesische meneer in Vlissingen die werkzaam is […]

Taal op de werkvloer

Omdat ik verwacht dat er straks nog weinig werk vanuit taalbureaus aangeboden zal worden aan inburgeraars met DUO lening ben ik me gaan oriënteren op andere vlakken van het NT2 onderwijs. Zo kwam ik op LinkedIn een aankondiging tegen voor een training Taal op de Werkvloer. De training bestond uit 3 online bijeenkomsten en 1 fysieke bijeenkomst in Amersfoort. Tijdens de opleiding hebben we geleerd hoe zo’n training eruit kan zien, hoe je deze op maat kunt maken en hoe je de werkgever het beste kunt overtuigen van het nut van deze training aan zijn/haar werknemers. Als werknemers beter Nederlands […]

Taalbureaus verdwijnen

Ik werk op dit moment voor diverse taalaanbieders als docent NT2 van Alfa tot B2. Helaas is één van de aanbieders per direct gestopt omdat er geen nieuwe cursisten meer worden aangemeld en een ander stopt er per 31 december 2021 mee. Ook dat bureau krijgt op dit moment nog nauwelijks aanmeldingen van inburgeraars die vanuit hun DUO-lening lessen willen volgen. Vooruitlopend op het nieuwe inburgeringsstelsel worden de meeste cursisten al naar het ROC hier in de provincie gestuurd. Hierdoor heb ik nu tijd vrij om voor andere taalbureaus te werken en voor privépersonen. Inburgeraars, expats, huwelijksmigranten, laaggeletterden op de […]

Verpleegkundigen uit het buitenland

Via een collega werd mij gevraagd om een opdracht voor Care Force te doen. Care Force is een bureau dat bemiddeld tussen zorgmedewerkers vanbuiten Nederland en Zorgverleners in Nederland. De gediplomeerde tandartsen, artsen en verpleegkundigen krijgen via het bureau hulp bij het volgen van het traject om in Nederland aan de slag te gaan waar we zitten te springen om goed medisch geschoold personeel. Polen en Zuid-Afrika Ik kreeg de opdracht om twee verpleegkundigen Nederlandse les te gaan geven van A0 naar A1. Het zijn een Poolse en een Zuid-Afrikaanse. Normaal zitten de cursisten nog n het land van herkomst […]